Uica Nang Pang-ulo Ocol Sa Cigarillo 06/11/2010

A. Mga ideya

  1. Cigarillo, bucor sa yba pang vicio gaia nang alac, sug-al, at libog, ang cahohomaling-an nang sino man tauo, ano man ang caniyang profesión at estado sa liponan at oring pinagmolan.
  2. Cigarillo ang nagpapa-calmar nang calamnan, nguni pumupucaw sa ysip at nagpapa-bilis nang tibuc nang puso, at aacala-yin nang homi-hitit na gomagaan ang caniyang lacar sa paliguid na maolap.
  3. Cigarillo ang sini-sisi sa malo-lobhang saquit, at ma,i, cientifico na batay-an ang manga medico; gay-on man, ang nan-ci-cigarillo,i, hindi alintana ang posible na taglay-in na saquit bagcos ang pang-samantala na guinhawa na mayidodolot nang nicotina sa marahan na pagpapatiuacal.
  4. Ano ang samâ cun man-cigarillo cun yto,i, macato-tolong sa pagcayor para mapaboti ang tacbo nang bayan?
  5. Houag pong ysipin na aco,i, marahang nagpapacam-atay. Yto laman ang aquin casalanan, at nawa,i, yño namang pagbigay-an.

B. Komentaryo

Totoo na nakakasama sa katawan ang paninigarilyo lalo na kung inaaraw-araw mo ito at nakaka-isang kaha ka sa isang araw. Maaari kang magkaroon ng iba’t ibang sakit tulad ng tuberculosis at iba pa.

C. Karanasan o Obserbasyon sa buhay

Aaminin ko na ako’y nalulong na sa mga bisyo. Tulad ng pagyoyosi at pagiinom ng alak. Sa ngayon, araw araw na akong nagyoyosi lalo na kapag kasama ang mga kaibigan. Gusto mo mang pigilin na ang paninigarilyo, ngunit mahirap gawin. Madaling sabihin na “titigil na ko sa pagyoyosi” ngunit mahirap gawin. Ilang beses ko na siguro itong nasabi sa mga kaibigan ko. Pero hindi naman ako ganun kalakasan mag yosi. Masasabi ko lang na huwag pasukin ang mga masasamang bisyo na makakasira sa iyong buhay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s